Projekt

Tytuł projektu: „ Dotacja na kapitał obrotowy dla KNITTEX Sp. z o.o. sp. k., w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”

Cel projektu: Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa.

Beneficjent: Knittex Sp. z o.o. sp. k.  

Planowane efekty – utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja

Wartość projektu: 348.400,26PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 348.400,26PLN